Title Image

Park Śląski – projekt wyposażenia

Park Śląski w Katowicach zwrócił się do Jadwigi Rataj i Jadwigi Husarskiej z prośbą o zaprojektowanie modułowego wyposażenia parku.

 

Projekt zaczął się od przeprowadzenia wywiadów z użytkownikami parku i zakrojonymi na szeroką skalę badaniami socjologicznymi, zaprojektowanymi i koordynowanymi przez socjolożkę Dr Paulinę Rojek-Adamską.

Badania dotyczyły potrzeb użytkowników parku, który jest największym parkiem w Europie.

 

Obiekt składa się z wielu stref o różnej funkcjonalności, dlatego trzeba było wnikliwie poznać użytkowników parku, żeby zidentyfikować ich potrzeby związane z korzystaniem z różnych stref.

Dzięki analizie mogliśmy lepiej poznać ich potrzeby. Nie tylko odnośnie wyposażenia (kosze, ławki do odpoczynku), ale też np. miejsc do wyprowadzania psów (psich toalet) oraz stojaków na rowery.

Ludzie mają potrzebę poznawać siebie nawzajem i zawierać nowe znajomości – spędzać ze sobą czas. W parku nie było miejsc, które sprzyjałyby nawiązywaniu interpersonalnych relacji, dlatego projektując infrastrukturę parku uwzględniliśmy aspekty psychologiczne.

 

Zaprojektowaliśmy szereg ławek modułowych w zależności od miejsca w parku, w którym miały się znajdować – czy to na terenach leśnych czy na otwartych przestrzeniach czy przy głównych alejkach.

 

Wyniki badań wykazały, że ludzie mają dużą potrzebę wypoczynku, dlatego zaprojektowaliśmy ławki do wypoczynku w miejscach widokowych oraz ławki do krótkotrwałego wypoczynku przy wejściu do zoo. Te drugie, mają pozycję pół siedzącą-pół leżącą.

 

Należy zwrócić również uwagę na miejsce, w którym znajduje się park, który jest umiejscowiony na styku trzech miast: Chorzowa,  Katowic i  Siemianowic Śląskich i sąsiaduje ze Stadionem Śląskim.

 

Analiza pokazała, że są obszary w parku, które są bardziej niebezpieczne od innych i występuje tam większy stopień wandalizmu. Tworząca się patologia jest wynikiem niedoświetlenia, bliskości stadionu oraz mniej wygodnych ławek, które się tam znajdują. Zrobiliśmy projekt doświetlenia obszarów parku, które tego wymagały oraz dobraliśmy różne objętości koszy na śmieci, zależnie od potrzeb użytkowników.

Do zestawu ławek zaprojektowaliśmy również stoliki, które mogły pełnić rolę stołów do grania w szachy oraz do spożywania posiłku na świeżym powietrzu. Inspiracją powstania mebli były formy organiczne wyrastające z ziemi. Kolor betonu został dostosowany do charakterystyki Śląska – był specjalnie przyciemniany i nawiązujący tym samym do węgla. Beton był odpowiednio wzmacniany, żeby jego parametry pozwalały na o wiele dłuższą eksploatację wyposażenia.

 

Dobraliśmy specjalnie impregnowane drewno sosnowe, które miało być łatwe w wymianie i konserwacji już przez etatowych pracowników parku.

Dwa koncepcyjne projekty zostały opublikowane na portalu i na stronach internetowych związanych ze Śląskiem, gdzie mieszkańcy regionu mogli się wypowiedzieć, która koncepcja im bardziej odpowiada. W plebiscycie publicznym wybrana została kolekcja Champinion, która została zaprezentowana po prawej stronie.

Klient:

Park Śląski

Projektanci:

Jadwiga Husarska-Sobina, Jadwiga Rataj

Date

21 sierpnia, 2016

Category

meble, Projekty

Tags

husarska, husarska design studio, park, projekt