Jadwiga Husarska-Sobina w Stowarzyszeniu Projektantów Form Przemysłowych

Jadwiga Husarska-Sobina, CEO Husarska Design Studio, decyzją Walnego Zebrania została członkinią Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

Jadwiga Husarska-Sobina wraz z pozostałymi członkami Stowarzyszenia działać będzie na rzecz realizacji statutowych celów SPFP, tj.

  • upowszechnianie roli projektowania form przemysłowych w środowiskach reprezentujących działalność badawczo-rozwojową, zarządzanie, wytwórczość, marketing oraz przedstawicieli konsumentów;
  • dbanie o wysoki poziom twórczy i etyczny projektantów form przemysłowych, celem zapewnienia właściwego udziału tej dziedziny w kształtowaniu kultury materialnej kraju w warunkach gospodarki rynkowej;
  • opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących praktyki zawodowej oraz uregulowań prawnych związanych z ochroną zawodu.

logo_SPFP